UPRAVNI ODBOR ODLUKE

Upravno Odbor Odluke o procesima i razvoju Nacionalnog Autoriteta za Kvalifikacija

 

 

Dokumenti za preuzimanje

Odobravanje aplikacija kurseva Engleskog jezika u procesu akreditacije
odluka_za_akreditaciju_ustanova_i_odborenje_spolnih_izvestaja.pdf
odluka_-_283_02.09.2014.pdf
odluka_-_133-_25.04.2014.pdf
odluka_-_281-_02.09.2014.pdf
odluka_-131-_25.04.2014.pdf
odluka_-_132-25.04.2014.pdf
odluka-_280-_02.09.2014.pdf
odluka_-_184-_11.06.2014.pdf
odluka_-_257_-_24.07.2014.pdf
odluka_-182-_11.06.2014.pdf
odluka_-_176_-_06.11.2012.pdf
odluka_-_258-_24.07.2014.pdf
odluka_-_258-_24.07.2014.pdf
odluka_-_183-_11.06.2014.pdf
odluka_-_259-_24.07.2014.pdf
odluka-_217-_13.10.2012.pdf
odluka_-_282-_02.09.2014.pdf
odluka_-_258-_24.07.2014.pdf
odluka_-_183-_11.06.2014.pdf
odluka_-_259-_24.07.2014.pdf
odluka-_217-_13.10.2012.pdf
odluka_o_povecanju_naknade_za_isplatu_spoljnih_eksperata (1).pdf
odluka_za_odobrenje_ponovnih_imenovanja_profesionalnih_standarda.pdf
odluka_uo_nak_poziv_za_akreditaciju_sektoru_informativne_tehnologije.pdf
odluka-_19_-05.022014.pdf
odluka_uk_biznesi.pdf
odluka_-_18-_05.02.2014.pdf
odluka_uo_nak_poziv_za_akreditaciju.pdf
odluka_-_255-_24.07.2014.pdf
Resenje za preispitanje uslova CO KEK
Resenje za preispitanje uslova RCSO Gnjilane
Resenje za preispitanje uslova RCSO Prizren
Resenje za preispitanje uslova COSS Gjon Nikolle Kazazi
Resenje za preispitanje uslova CO KEK
Resenje za preispitanje uslova RCSO Urosevac
Resenje o uslovima za kvalifikaciju ITK