Obrazci

  • Obrazac za Validaciju kvalifikacija/modula
  • Obrazac sa Akreditaciju provajder institucija i/ili ocenjivača kvalifikacija
  • Vodić za pomaganje u ispunjavanju aplikacije za validaciju kvalifikacija za akreditaciju institucija koje obezbeđuju i organiziju kvalifikacije 

Dokumenti za preuzimanje

Vodić za pomaganje u ispunjavanju aplikacije za validaciju kvalifikacija za akreditaciju institucija koje obezbeđuju i organiziju kvalifikacije
Obrazac za Validaciju kvalifikacija/modula
Obrazac sa Akreditaciju provajder institucija i/ili ocenjivača kvalifikacija