Registracija kvalifikacije

 Kvalifikacije koje su uključene u Nacionalnom Okviru Kvalifikacija i koje su registrovane od Nacionalnog Autoriteta za Kvalifikacije: