NAK Godišnji izvještaj

Jedno godišnji rad Nacionalnog Autoriteta Kvalifikacija kao javni i nezavisni organ, u skladu sa zakonom o nacionalnim kvalifikacijama Kosova, može se odrediti sa angažovanjem skromnog tima, profesionalno pripremljenom i privrženom NAK i aktivnostima upravnog odbora koji zastupa ministarstva, organizacije društvenih partnera i sveučilišta, koji su izvršili niz aktivnosti koje su napredovale rad NAK. Tako da je posvedočeno da je  glavni faktor nacionalnog sistema za kvalifikacije na Kosovu bio Nacionalni Autoritet za Kvalifikacije. NAK ove je godine bio usredsređen na realizaciji objektiva počevši od odgovornosti oko nadgledanja nacionalnih kvalifikacija, posebno što se tiće kvalifikacija za stručno osposobljavanje.

Dokumenti za preuzimanje

Godišnji Izveštaj NAK 2017
Godisnji Izvestaj NAK 2016
Godisnji Izvestaj NAK 2014
Godishnji Izvestaj NAK 2013
Godishnji Izvestaj NAK 2012
Godišnji Izveštaj NAK 2011