KËSHILLI DREJTUES I AUTORITETIT KOMBËTAR TË KUALIFIKIMEVE (KD I AKK) ME DATË 02 MARS 2021 MBAJTI MBLEDHJEN E 1-RË PËR KËTË VIT.

KËSHILLI DREJTUES I AUTORITETIT KOMBËTAR TË KUALIFIKIMEVE (KD I AKK) ME DATË 02 MARS 2021 MBAJTI MBLEDHJEN E 1-RË PËR KËTË VIT.

Në kuadër të pikave të rendit të ditës u bë aprovimi i rregullores së Këshillit Drejtues së KD të AKK të rishikuar.

Poashtu, në këtë takim u shqyrtua dhe aprovua raporti i akreditimit për zbatimin e Njohjes së Mësimit Paraprak (NjMP), në harmoni me legjislacionin në fuqi, dhe në përputhje me rekomandimin e ekspertëve për:

 • Qendrën e Aftësimit Profesional “Sauda” për kualifkimin Parukeri.

KD i AKK në këtë takim aprovoi aplikacionet për hyrje në proces të validimit/rivalidimit dhe akreditimit/riakreditimit për institucionet me kualifikimet përkatëse: 

 1. Getting Competent -Trajner në kompani dhe Instuktor/ Mësimdhënës për të rritur;
 2. Akademia e Kosovës për Siguri Publike”, me kualifikimet:

-          Zyrtar Policor,

-          Inspektor i inspektoriatit policor,

-          Zjarrefikës,

-          Zyrtar Korrektues,

-          Zyrtar Sprovues,

-          Zyrtar Doganor

 1. Haxhi Zeka – Prodhuesit e kulturave të përziera dhe të kafshëve;
 2. Camellias – Manikyr;
 3. Creative Education - Gjuhë Angleze dhe Gjuhë Gjermane.

 Gjithashtu, në këtë takim u aprovua kërkesa për verifikim të Standardeve të Profesionit nga KAAPRr me standardet e profesionit si në vijim:

 • Minandezës;
 • Operator me lëndë plasëse;
 • Zyrtar policor;
 • Inspektor i inspektoriatit policor;
 • Zjarrefikës;
 • Zyrtar Korrektues;
 • Zyrtar Sprovues;
 • Zyrtar Doganor.

KD AKK

KD i AKK 

Për të parë listën me institucione te akredituara dhe kualifikime valide për regjistrim të kandidateve/studentëve, ju lutem klikoni këtu..

Për të parë listën me standard te profesionit te aprovuara dhe te pa aprovuara deri me tani, ju lutem klikoni këtu

  

Me respekt, 

Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve