Lajme

12.06.2020 - KONKURS
12.06.2020 - KONKURS
06.04.2020 - Njoftim
25.02.2020 - Njoftim
14.02.2020 - SHPALLJE E REZULTATEVE TË PROCEDURËS SË KONKURSIT
12.02.2020 - KONKURS
12.02.2020 - Njoftim
07.02.2020 - SHPALLJE E REZULTATEVE TË PROCEDURËS SË KONKURSIT
04.02.2020 - SHPALLJE E REZULTATEVE TË PROCEDURËS SË KONKURSIT
04.12.2019 - KONKURS
13.09.2019 - Konkurs për plotësimin e vendit te lirë të punës
13.09.2019 - Konkurs për plotësimin e vendit te lirë të punës
13.09.2019 - Konkurs për plotësimin e vendit të lirë të punës
11.09.2019 - Formulari për aplikim
10.09.2019 - Konkurs për plotësimin e vendit te lirë të punës
10.09.2019 - Konkurs për plotësimin e vendit te lirë të punës
10.09.2019 - Konkurs për plotësimin e vendit te lirë të punës
14.08.2019 - KONKURS
25.07.2019 - KONKURS TË BRENDSHËM (AVANCIM)
22.05.2019 - KONKURS
15.03.2019 - KONKURS
07.03.2019 - KONKURS
07.02.2019 - KONKURS
03.10.2018 - KONKURS
03.10.2018 - KONKURS
23.06.2017 - Konkurs për verifikimin e standardeve të profesionit
07.03.2017 - Konkurs për ekspert për proceset e validimit dhe akreditimit
17.01.2017 - Konkurs për ekspert për proceset e validimit dhe akreditimit
17.01.2017 - Konkurs për verifikimin e standardeve të profesionit
11.11.2016 - U mbajt Konferenca “Referencimi i Kornizës Kombëtare të Kualifikimeve kundrejt Kornizës Evropiane të Kualifikimeve”
24.05.2016 - Konkurs
19.04.2016 - Kokurs
18.12.2015 - Republika e Kosovës pranohet anëtare e Grupit Këshilldhënës të Kornizës Evropiane të Kualifikimeve (KEK)
18.12.2015 - Kokurs
18.12.2015 - Ftesë
19.10.2015 - Kokurs
04.09.2015 - Kokurs
15.07.2015 - Kokurs
15.12.2014 - Ftesë
27.10.2014 - Ftesë
27.10.2014 - Konkurs
01.08.2014 - Konkurs
01.08.2014 - Ftesë
27.06.2014 - Konkurs
05.05.2014 - Konkurs
07.02.2014 - Konkurs për ekspertë
07.02.2014 - Ftesë
13.01.2014 - Konkurs për ekspertë
23.11.2013 - Konkurs për ekspertë
13.11.2013 - Konkurs për ekspertë
13.11.2013 - Ftesë
02.08.2013 - Komunikatë për media
01.08.2013 - KOMUNIKATË PÊR MEDIA
27.05.2013 - Konkurs për ekspertë
27.05.2013 - Ftesë për akreditim
22.05.2013 - K o m u n i k a t ë
05.12.2012 - Njoftim
26.11.2012 - Konkurs për ekspertë
26.11.2012 - Ftesë për akreditim
26.11.2012 - Konkurs për ekspertë
10.10.2012 - Njoftim për shtyerje të konkursit për ekspertë
05.09.2012 - Konkurs për ekspertë
05.09.2012 - Ftesë për validim dhe akreditim
12.06.2012 - Ministri Buja shpërndan certifikatat e para për institucionet e AAP -së
12.06.2012 - Ftesë për media
06.06.2012 - Ftesë
05.06.2012 - Konkurs për ekspertë
10.02.2012 - Ftesë për akreditim
02.11.2011 - Kualifikimet profesionale në Kosovë përmirësojnë cilësinë për të përmbushur standardet Evropiane
11.10.2011 - Vizita studimore e anëtarëve te Këshillit Drejtues dhe stafit të Autoritetit Kombëtar të Kualifikimeve
06.06.2011 - Punëtoria 'Sigurimi i Cilësisë në Arsimin dhe Aftësimin Profesional në Kosovë'
06.06.2011 - Punëtoria: Implementimi i qëndrueshëm i një Kornize Kombëtare të Kualifikimeve
11.02.2011 - Punëtori: Sfidat e Arsimit të të rrituve në Kosovë
12.10.2010 - Është mbajt takimi i parë i Këshillit Drejtues të Autoritetit Kombëtar të Kualifikimeve në Kosovë
12.10.2010 - Ministrat Hoxhaj, Rashiq dhe Beqaj: Korniza Kualifikimeve, dokument i rëndësishëm për Kosovën
08.09.2010 - Punëtori: Vendosja e Standardeve të Gjuhës Angleze si gjuhë e huaj në arsimin fillor dhe të mesëm në Kosovë