Standardet Profesionale

Këto jane Standardet e Profesionit të verifikuara nga AKK

Dokumente per shkarkim

Lista e standardeve të profesionit të verfikuara nga AKK me nivele dhe kode 2018