Standardet Profesionale

Këto jane Standardet e Profesionit të verifikuara nga AKK

Dokumente per shkarkim

Lista e standardeve te verfikuara nga AKK - me nivele dhe kode_2019 - Perditesuar