Regjistrimi i kualifikimeve

Kualifikimet të cilat janë të përfshira në Kornizën Kombëtare të Kualifikimeve dhe regjistruara nga Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve: