VENDIMET E KËSHILLIT DREJTUES :

 

 

 

Dokumente per shkarkim

Vendim Aprovimi i aplikacioneve te kurseve te gjuhes angleze dhe lista e eksperteve
462. Vendim për akreditim të Institucionit " Oxford Studio "
Vendim Per plotesimin e kushteve Qendra Trajnuese KEK
Vendim Per plotesimin e kushteve QRAP Ferizaj
Vendim Kushti per kualifikimin e Teknologjise Informative dhe te Komunikimit
Vendim per akreditim dhe validim-TIK
Vendim permbajtjen dhe plotesimin e certifikates
Vendim per nisjen e verifikimit te standardeve
vendim_per_nisjen_e_verifikimit_te_standardeve.pdf
Vendim per akreditim dhe mos akreditim rishikim te kushteve ri-emertim te standardeve
Vendim per verifikimin e 14 standardeve
Vendim per validim dhe akreditim
Vendim- procesi i akretitimi te kurseve te gjuhes angleze
vendim_mbi_ndarjen_e_kualifikimeve_nga_sektori_i_makinerise.pdf
vendim-_procesi_i_akretitimi_te_kurseve_te_gjuhes_angleze.pdf
Vendim_nr._18_-_05.02.2014.pdf
vendim_nr_20._05.02.2014.pdf
vendim_nr_129_ibf_._25.02.2014.pdf
vendim_nr_132._25.04.2014.pdf
vendim_nr._131-_25.04.2014.pdf
vendim_nr_19_._05.02.2014.pdf
vendim_nr._133-25.04.2014.pdf
vendim_nr._182-_11.06.2014.pdf
vendim_nr._184-11.06.2014.pdf
vendim_nr._255-24.07.2014.pdf
vendim_nr._256-k._biznesi_24.07.2014.pdf
vendim_nr._257-_24.07.2014.pdf
vendim_nr._258-24.07.2014.pdf
vendim_nr._259-_24.07.2014.pdf
vendim_nr._280-02.09.2014.pdf
vendim_nr._283-_02.09.2014.pdf
vendim_nr.130._25.04.2014.pdf
vendim_nr.281-02.09.2014.pdf
vendim_nr.282-02.09.2014.pdf
vendim_qrap_gjakove_nr_183_-_11.06.2014.pdf
Vendim Per plotesimin e kushteve QAKP Gjon Nikolle Kazazi