GOVERNING COUNCIL DECISIONS 2018

Documents for download

62-Vendimi_UBT.Eng
63-Vendimi_American Beauty School.Eng
65-Vendim_QHAB_MF.Eng
66- Vendimi_IKAF.Eng
67-Vendimi per Dituria.Eng
68-Vendimi Kryolan. Eng
69-Vendimi SHKCAK.Eng
70-Vendim Camellia.Eng
71-Vendimi PROED.Eng
72- Vendim NJMP.Eng
77- Vendimi _KD.Eng
78- Vendimi_OEK.Eng
79-Vendimi_Rregulloja e brendshme e AKK.Eng
80-Vendimi_Miratimi i raportit vjetor te AK.Eng
102-Vendimi_QTZH.Eng
103- Vendim_Standardet e Profesionit.Eng
104- Vendim_Standardet e Profesionit.Eng
105- Vendim_Standardet e Profesionite.Eng
106- Vendim_INfinit Qatar.Eng
107- Vendim_RIT.Eng
108-Vendim_Qatar Training Center.Eng
109-Vendim_Ptk.Eng
110-Vendim_SHKCAK.Eng
111-Vendim_Camellia.Eng
112- Vendim_Coiffure School.Eng
113-Vendim_Lista e eksperteve.Eng
114- Vendim _Oxford Studio.Eng
115- Vendim _DBBS.Eng
204_Vendim_Kolegji Tempulli.Eng
206_Vendim_KSHA.Eng
213-Vendim_UNI.BB_.Eng
229_Vendim_Standardet e Profesionit.Eng
230_Vendim_Standardet e Profesionit.Eng
231_Vendim_Standardet e Profesionit.Eng
232- Vendimi _KD.Eng
233-Vendim_Rishikimi i formulareve te AKK.pdf
234_Vendim_Gjon Nikolle Kazaza.pdf
235_Vendim_Diakonie.Eng
236_vendim_eck.eng.docx
237_Vendim_Prime Education.Eng
238_Vendim_Camellias.Eng
239_Vendim_Coiffure School.Eng
240_Vendim_ShKCAK.ENG
241_Vendim_RIT_Kosovo.Eng
242_Vendim _London Eye.Eng
274-Vendim AKSP.Eng
283-Vendim per procesin e monitorimit.Eng
298-Vendim-Lista e ekseprteve per VSP.Eng
417-Vendim- Kosovo Shooting Academy.Eng
418-Vendim-Kas.Eng
419_Vendim-JCoders-.Eng
420-Vendim_Standardet e Profesionit.Eng
421-Vendim Kolegji Tempulli-.Eng
422-Vendim_Kolegji Evropian.Eng
423-Vendim_ QTZH-Telekom i Kosoves.Eng
424-Vendim per riakreditim-Infinit.Eng
425-Vendim_ lista se eksperteve.Eng
426-Vendim -Top Fashion Academy.Eng
426-Vendim-Kolegji Iliria.Eng
427-Vendim- IBC Nails.Eng
428-Vendim -Dituria.Eng
429-Vendim-ShMLP 11 Marsi.Eng
430-Vendim _ShMPLP Shtjefen Gjeqovi.Eng
431-Vendim _QEndra e Kompetences Skenderaj.Eng
432-Vendim -Qendra e Kompetences_Prizren.Eng
433-Vendim-Qendra e Kompetences-Malisheve.Eng
434-Vendim-Qendra e Kompetences-Ferizaj.Eng
435-Vendim-Udhezuesi i monitorimit.Eng
436-Vendim i KD.Eng
437-Vendim_Standardet e Profesionit.Eng