GOVERNING COUNCIL DECISIONS 2017

Documents for download

646_Vendim standardet e profesionit.Eng
683_Vendim standardet e profesionit.Eng
645_vendim per rishikimin e kushteve-KEK.Eng
640_Vendim__Aplikacioni_SHCKAK.Eng
644_Vendim per rishikimin e kushteve-Diakonie Training Center.pdf
643_Vendim per rishikimin e kushteve-Shkolla Digjitale.Eng
642_Vendim per rishikimin e kushteve_New Age School.Eng
641_Vendim per rishikimin e kushteve_English Language Center.Eng
607-Vendim i KD.Eng
606_Vendim_AAB_QGJK_Shqyrtimi i kerkesave.Eng
605_Vendim standardet e profesionit.Eng
604_Vendim-Aprovimi i aplikacionit-Akademia per Sigrui Publike.Eng
603-Vendim per aprovim te kerkeses_Porta e Shpreses.Eng
602-Vendim_Kolegji UBT_Plotesimi i kushteve_Gjuhe Angleze. Eng
600-Vendim-Kolegji Tempulli-Trafik Rrugorë.Eng
524-Vendim_Kolegji UBT_Aplikacioni_Riakreditim.Eng
431-Vendim-Lista e ekspertëve.Eng
430-Vendim_QTZH-Vala Telekomi.Eng
429-Vendim- i KD.Eng
428-Vendim per informimin e bazes ligjore.Eng
427-Vendim per raportin 6 mujor.Eng
426_Vendim per udhezuesin per monitorim te IAAP.Eng
425-Vendim per validim dhe akreditim=DBBS.Eng
425-Vendim per validim dhe akreditim=DBBS._IUK_INQpdf.Eng
420-Vendim per miratimin e aplikacionit-Tempulli. Eng
380-Vendimi_ standardet e profesionit Eng
344-Vendim per validim dhe akreditim-KAS, Ferizaj, Kamenice. Eng
337-Vendim per validim dhe akreditim-IAPP-Dituria-Parukeri.Eng
336-Vendim-Udhezuesi i zvhilimit te SP.Eng
335-Vendim per aprovimin e e rekomandive te plotesuara te SP nga Lux Development.Eng
333-Vendimi_ KD Eng
332 Vendim per ri-akerdimin dhe ri-validim-Don Bosko.Eng
331-Vendim_KAS-Grimer_Manikyr_PedikyrEng
331-Vendim_ KAS_Aplikacioni.Eng
330-Vendim per aprovim te aplikacionit-Illusion academy.Eng
330_Vendim_Ilusion Academy.Eng
329-Vendim per validim dhe akreditim-BAU Academy.Eng
329-Vendim per aprovimin e apliakcioni per Bau Academy.Eng
328-Vendim_DTC_Parukeri.Eng
328_Vendim per aprovim te aplikacioni per Diakone.Eng
327-Vendim_American_Beauty_Shcool_Manikyr.Eng
327-vendim per aprovim te aplikacioni per ABS.eng
326-Vendim per aprovim te aplikacionit per AFAS. eng
325-Vendim_AAB_QGJK.eng
325-Vendim per validim dhe akreditim-Kolegjii AAB-QGJK.Eng
325-Vendim per miratimin e aplikacioni-QGJK-AAB.Eng
324-Vendimi_ standardet e profesionit Eng
323-Vendimi_ standardet e profesionit Eng
322-Vendimi_ Lista e eksperteve Eng
321-Vendim per validim dhe akreditim-QGJK-AAB.Eng
309-Vendimi_ standardet e profesionit Eng
309-Vendim_Fillimi i procesit te SP-Mjeshte i dizajnit tt modes dhe i konfeksionit (2). eng
144-Vendimi_ Lista e eksperteve Eng
143-Vendimi_ Zgjedhja e nenkryetarit KDKKK Eng
143-Vendimi_ Zgjedgja e kryetarit Eng
142-Vendimi_ KD Eng
131-Vendimi_ KD Eng
130. Vendimi_ New age School Eng
129-Vendimi_ per nderhyrje ne SP Eng
127-Vendimi_ american Beauty Eng
126-Vendimi_ Kryolan Eng
125-Vendimi_ PROED Eng
124-Vendimi_ Kamelias Eng
123-Vendimi_ London Eye Eng