VENDIMET E KËSHILLIT DREJTUES 2019

Dokumente per shkarkim

323_Vendim_VSP
325_Vendim_I2Defence
322_Vendim_ Illusion Academy_Monitorimi
324_Vendim_Cacctus Education
330_Vendim_ QAP Prishtine_As.Administrativ
321_Vendim VSP
319_Vendim i Kd
329_Vendim_QAP_Mitrovice_Saldim
327_Vendim_QAP Gjilani_Saldim
321_Vendim per Smart center
01-326_Vendim_Pjete Budi
318_Vendim_VSP
320_Vendim_Kolegji Biznesi
321_Vendim Smart Center
887_Vendim_IADK
902_Vendim_Bau Academy_aplikacioni
897_Vendim_Cambridge School
889_Vendim-QAKP_Gjon Nikolle Kazazi_A.Admin.
891_Vendim_Arnisa
885_Vendim_QAKP_Gjon Nikolle Kazazai_Tik
892_Vendim_English Language School
896_Vendim_ Kolegji Tempulli_Kerkesa 893
899_Vendim_ Bau Academy
893_Vendim_ Kolegji Tempulli_Aplikacioni
894_Vendim_ PBC Academy
895-Vendim_Birtannica ELT_Gjuhe Gjermane
898_Vendim_Eco Education_Center_Oxford
904_Vendim Qap_Gjakova_
905_Vendim_IAPP Dituria_ Furrtar
900_Vendim_Bau Academy
903_Vendim_Professional Beauty Academi
890_Vendim_Agjenda e Kd
889_Vendim_VSP
888_Vendim_VSP
1098_Vendim_ATC-Aplikacioni
1099_Vendim_ Academy Jehona-Aplikacioni
1085_Vendim_IAPP Dituria Ankesa
1104_Vendim_ QAP Prishtine
1069_Vendim_Bau Academy_ING dhe Murator
1070_Vendim QAP Ferizaj
1071_Vendim_QAP Ferizaj_IE
1074_Vendim_PBC Academy
1101_Vendim_ QAP Peje
1076_Vendim_ShMLT Shtjefen Gjecovi
1077_Vendim_ SHMLT 11 Marsi
1079_Vendim_ QK Skenderaj
1102_Vendim_QAP Peje
1080_Vendim_ QK Malishevë
1082_Vendim_QAp Pz_TIK
1084_Vendim_Kerkesa e UNI BB
1075_Vendim_Kolegji Tempulli
1081_Vendim_QAP Pz_Grimer
1078_Vendim_ QSU
1103_Vendim_QAP Prishtine
1097_Vendim_Priome Education_Aplikacioni
1086_Vendim_Gjon Nikoll Kazazi_Ankesa
1087_Vendim_Smart Center
1088_Vendim_Aleanca Franzeze_Gjuhe Frenge
1094_Vendim_TC Meistes-Aplikaioni
1095_vendim_shkolla_digjitale_aplikacioni.pdf
1098_vendim_atc-aplikacioni (1).pdf
1099_vendim_academy_jehona-aplikacioni (1).pdf
1101_vendim_qap_peje (1).pdf
1104_vendim_qap_prishtine (1).pdf
1263_Vendim_IBB_Aplikacioni
1127_Vendim-Bau Academy_ ISTIK
1266_Vendim_QAP Sauda_Aplikacioni
1268_Vendim ShKCAK_Aplikacioni
1267_Vendim_QT KEK
1269_Vendim_Oxford Studion_Aplikacioni
1271_Vendim_Kolegji Universum
1272_Vendim_ Q.Kompetences_Ankesa
1270_Vendim_ Lista e Eksperteve
1276_Vendim Shkolla Digjitale
1275_Vendim_Kolegji Biznesi
1274_Vendim_I2 Defence
1179_Vendim_Tc Meister
1277_Vendim_Korniza Kombetare e Kualifikimeve
1278_Vendim_Arnisa
1259_Shkrese Njoftuese-SP_MEkaniket dhe montuesit Elektrik
1280-Vendim_ QAP Aferdita
1260_Vendim_Aprovimi i SP
1262_Vendim_American Beauty School_Aplikacioni
1258_Vendim_VSP_Aprovimi i kerkeses
1264_Vendimit_Kryolan_Aplikacioni
1265_Vendim_Pink Studio_Aplikacioni
150_Vendim_BK_AKK
207_Vendim_Lista e ekspertëve
208_Vendim_QAP_Ferizaj_Saldim
209_Vendim_QAP_Peje_A.Adimnistrative_I.Elektrik
210_Vendim_QAP_Prizren_Saldim
211_Vendim_AKSP_Zjarrefikes
212_Vendim_Elektrowati_I.Elektrik
213_Vendim_IADK_Aplikacioni
214_Vendim_Profesional Beauty Academy_Aplikacioni
215_Vendim_Britannica ELT_Gjuhe Angleze
216_Vendim_shqyrtim i kerkeses_Gjuha e shenjave dhe Brail
217_Vendim_Proed
218-Vendim_Afas_Rishikim i kushteve
219-Vendim_IKAF_Rishikim i kushteve
220_Vendim_Infinit Qatar T.C._Rishikim i kushteve
221_Vendim_QTZH. Telekomi i Kosoves_Rishikim i kushteve
222_Vendim_RIT Kosovo_AUK_Rishikim i kushteve
223_Vendim_IAPP Dituria_Parukeri_Monitorim
224_Vendim_IAPP Dituria_Aplikacioni
225_Vendim_ Gjon Nikoll Kazazai_Aplikacioni
226_Vendim_Camelias_Aplikacioni
228_Vendim_Standardet e profesionit