VENDIMET E KËSHILLIT DREJTUES 2018

Dokumente per shkarkim

742-Vendim per validim dhe akreditim Prime Education
743 Vendim per plotesim te kushteve AAB-Shkolla Profesionale Gjermane
552_Vendim_Kushtet_Bau Academy
554_Vendim_Ankesa_KAS
548-Vendim_Uni BB
557_vendim i pergjithshem i KD
555-Vendim_Aplikacion_Pink Academy
553_Vendim-Kushtet_Bau Academy
556_Vendim per VSP
740 Vendim per miratim te agjendes
744 Shkrese njoftuese AAB-Shkolla Profesionale Gjermane
741 Vendim per rishikimin e kushteve_DTC
746 Vendim per miratim te listes se eksperteve te jashtem per periudhen dy vjeqare
745 ShkreseNjoftuese per rishikim te kushteve AAB-Shkolla Profesionale Gjermane
747 Vendim per miratim te kerkeses AAB- Shkolla Profesionale Gjermane
748 Vendim per miratim te listes se eksperteve
545-Vendim perzgjedhe e kryetares dhe nenkryetarit
549-Vendim_Aplikacioni_Bau Academy
546-Vendim_Aplikacioni-Pjeter Budi
765 Vendim per miratim te aplikacionit QAP Prizren
759 Shkrese njoftuese IAPP Dituria
Vendim_Aplikacioni_Lena Academy
750 Vendim per plotesim te kushteve Illusion Academy
752 Vendim per plotesim te kushtve American Beauty School
753 Vendim procesi i monitorimit American Beauty School
754 Shkrese njoftuese Dituria
758 Vendim per miratim te kerkeses Kosova Shooting Academy (i2 defense)
755 Vendim per miratim Britanica
756 vendim Miratohet aplikacioni IAP Elektrowati
757 Vendim per miratim te fillimit e procesit te verifikimit per standarde te profesionit te aprovuar nga Keshilli per Arsim dhe Aftesim Profesional dhe te Rritur
760 Vendim per miratim te aplikacionit per QAP Ferizaj
763 Vendim per miratim te aplikacionit per QAP Mitrocvice
761 Vendim per miratim te aplikacionit per QAP Peje
764 Vendim per miratim te aplikacionit QAP- Gjilan
762 Vendim per miratim te aplikacionit QAP Prishtine
767 Vendim per miratim te aplikacionit QAP Gjakove
751 Shkrese njoftuese_Illusion Academy
749 Vendim per miratim te listes te eksperteve te jashtem per periudhen dy vjeqare
749 Vendim per plotesim te kushteve Coiffure School
62-Vendimi_UBT
63-Vendimi_American Beauty School
65-Vendim_QHAB_MF
66- Vendimi_IKAF
67-Vendimi per Dituria
68-Vendimi Kryolan
69-Vendimi SHKCAK
70-Vendim Camellia
71-Vendimi PROED
72- Vendim NJMP
77- Vendimi _KD
78- Vendimi_OEK
79-Vendimi_Rregulloja e brendshme e AKK
80-Vendimi_Miratimi i raportit vjetor te AK
102-Vendimi_QTZH
103- Vendim_Standardet e Profesionit
104- Vendim_Standardet e Profesionit
105- Vendim_Standardet e Profesionite
106- Vendim_INfinit Qatar
107- Vendim_RIT
108-Vendim_Qatar Training Center
109-Vendim_Ptk
110-Vendim_SHKCAK
111-Vendim_Camellia
112- Vendim_Coiffure School
113-Vendim_Lista e eksperteve
114- Vendim _Oxford Studio
115- Vendim _DBBS
204_Vendim_Kolegji Tempulli
206_Vendim_KSHA
213-Vendim_UNI.BB_
229_Vendim_Standardet e Profesionit
230_Vendim_Standardet e Profesionit
231_Vendim_Vendim_Standardet e Profesionit
232_Vendim i KD
233-Vendim_Rishikimi i formulareve te AKK
234_Vendim_Gjon Nikolle Kazaza
235_Vendim_Diakonie
236_vendim_eck.pdf
237_Vendim_Prime Education
238_Vendim_Camellias
239_Vendim_Coiffure School
240_Vendim_ShKCAK
241_Vendim_RIT_Kosovo
242_Vendim _London Eye
274-Vendim AKSP
283-Vendim per procesin e monitorimit
298-Vendim-Lista e ekseprteve per VSP
417-Vendim- Kosovo Shooting Academy
418-Vendim-Kas
419_Vendim-JCoders-
420-Vendim_Standardet e Profesionit
421-Vendim Kolegji Tempulli-
422-Vendim_Kolegji Evropian
423-Vendim_ QTZH-Telekom i Kosoves
424-Vendim per riakreditim-Infinit
425-Vendim_ lista se eksperteve
426-Vendim -Top Fashion Academy
426-Vendim-Kolegji Iliria
427-Vendim- IBC Nails
428-Vendim -Dituria
429-Vendim-ShMLP 11 Marsi
430-Vendim _ShMPLP Shtjefen Gjeqovi
431-Vendim _Qendra e Kompetences Skenderaj
432-Vendim -Qendra e Kompetences_Prizren
433-Vendim-Qendra e Kompetences-Malisheve
434-Vendim-Qendra e Kompetences-Ferizaj
435-Vendim-Udhezuesi i monitorimit
436-Vendim i KD
437-Vendim_Standardet e Profesionit
547-Vendim per VSP