VENDIMET E KËSHILLIT DREJTUES 2017

Dokumente per shkarkim

62-Vendim_ Camelias
63-Vendim_Aleanca Franceze
64-Vendim_New Age School
65-Vendim_ELC
66-Vendimi KD
67-Vendim_European School of Kosove
68-Vendim_London Eye
69-Vendim _Proed
70-Vendim_Kryolan Kosova
71-Vendim_Kolegji Fama
72-Vendim_Don Bosko
73-Vendim standardet e profesionit
74-Vendim_Business Development Group
75-Vendim_-Ilusion Academy
76-Vendim_Qendra Gjermane e Kompetences
77-Vendim-ShKCAK
78-Vendim-JCoders
79-VEndim-American Beauty
80_Vendim-Shkolla Digjitale
81-Vendim-Cacttus Education
105- Vendim-IKAF
105-Vendim-Nepuner kontabilitetei-IKAF
107_Vendim-Terre Des Hommes
109_Vendim Sauda
110_Vendim_DTC_Diakonie
111_Vendim_Lista e eksperteve
112_Vendim_Lista e eksperteve
113_Vendim-Italian Beauty Center
114_Vendim_Apple Language Center
115_Vendim_Afas
115-Vendim -AFAS
116_Vendim-Helenic Academy
117_Vendim_Top Fashion
118_Vendim_bau Academy
119_Vendim_The cambridge-D
120_Vendim_Oda Ekonomike
121_Vendim_Kolegji Pjeter Budi
122_Vendim standardet e profesionit
123_Vendim_London Eye
124_Vendim-Camelias
125_Vendim_PROED
126_Vendim-Kryolan
127-Vendim_American Beauty
129_Vendim per nderhyrje ne Sp
130_Vendim_New Age School-Ri-Akreditim
131_Vendim i KD
142_Vendim i KD
143_Vendim_Zgjedhja e kryetarit te KD AKK
143-Vendim per nenkryetaren e KDAKK
144_Vendim_Lista e eksperteve
309-Vendim standardet e profesionit
309-Vendim_Fillimi i procesit te SP-Mjeshte i dizajnit tt modes dhe i konfeksionit (2)
321-Vendim per validim dhe akreditim-QGJK-AAB
322-Vendim-Lista e eksperteve
323-Vendim standardet e profesionit
324-Vendim standardet e profesionit
325-Vendim per validim dhe akreditim-Kolegjii AAB-QGJK
325-Vendim per miratimin e aplikacioni-QGJK-AAB
325-Vendim_AAB_QGJK
326-Vendim per aprovim te aplikacionit per AFAS
327-Vendim_American_Beauty_Shcool_Manikyr
327-vendim per aprovim te aplikacioni per ABS
328_Vendim per aprovim te aplikacioni per Diakone
328-Vendim_DTC_Parukeri
329-Vendim per aprovimin e apliakcioni per Bau Academy
329-Vendim per validim dhe akreditim-BAU Academy
330_Vendim_Ilusion Academy
330-Vendim per aprovim te aplikacionit-Illusion academy
331-Vendim_KAS-Grimer_Manikyr_Pedikyr
331-Vendim_ KAS_Aplikacioni
332-Vendim per ri-akerdimin dhe ri-validim-Don Bosko
333-Vendim i KD
335-Vendim per aprovimin e e rekomandive te plotesuara te SP nga Lux Development
336-Vendim-Udhezuesi i zvhilimit te SP
337-Vendim per validim dhe akreditim-IAPP-Dituria-Parukeri
344-Vendim per validim dhe akreditim-KAS, Ferizaj, Kamenice
380-Vendim standardet e profesionit
420-Vendim per miratimin e aplikacionit-Tempulli
425-Vendim per validim dhe akreditim=DBBS._IUK_INQpdf
425-Vendim per validim dhe akreditim=DBBS
426_Vendim per udhezuesin per monitorim te IAAP
427-Vendim per raportin 6 mujor
428-Vendim per informimin e bazes ligjore
429-Vendim- i KD
430-Vendim_QTZH-Vala Telekomi
431-Vendim-Lista e ekspertëve
524-Vendim_Kolegji UBT_Aplikacioni_Riakreditim
600-Vendim-Kolegji Tempulli-Trafik Rrugorë
602-Vendim_Kolegji UBT_Plotesimi i kushteve_Gjuhe Angleze
603-Vendim per aprovim te kerkeses_Porta e Shpreses
604_Vendim-Aprovimi i aplikacionit-Akademia per Sigrui Publike
605_Vendim standardet e profesionit
606_Vendim_AAB_QGJK_Shqyrtimi i kerkesave
607-Vendim i KD
640_Vendim__Aplikacioni_SHCKAK
641_Vendim per rishikimin e kushteve_English Language Center
642_Vendim per rishikimin e kushteve_New Age School
643_Vendim per rishikimin e kushteve-Shkolla Digjitale
644_Vendim per rishikimin e kushteve-Diakonie Training Center
645_vendim per rishikimin e kushteve-KEK
646_Vendim standardet e profesionit
683_Vendim standardet e profesionit
57-Vendim_AAB