Stafi dhe sektoret

Drejtor i AKK-së
Z. Lah Nitaj

Office:  + 381 (0)38/212-596
Fax:      + 381 (0)38/213-433
Email: Lah.nitaj@rks-gov.net

Adresa: 
Qendra e Studentëve
Rr. "Agim Ramadani"
10000 Prishtinë
Kosovë

 

Asistente Administrative
Zj. Donjeta Nimani


Office:  + 381 (0)38/212-596
Fax:      + 381 (0)38/213-433
Email: Donjeta.nimani@rks-gov.net

Adresa: 
Qendra e Studentëve
Rr. "Agim Ramadani"
10000 Prishtinë
Kosovë


Sektori për Standarde 
Znj.Bleta Kadriu
Eksperte për Standarde

Office:  + 381 (0)38/211 - 992
Fax:      + 381 (0)38/213-433
Email: Bleta.kadriu@rks-gov.net

Adresa: 
Qendra e Studentëve
Rr. "Agim Ramadani"
10000 Prishtinë
Kosovë

 

Sektori për Sigurimin e Cilësisë 
Z. Avni Gashi
Ekspert për Sigurimin e Cilësisë 

Office:  + 381 (0)38/219 - 517
Fax:      + 381 (0)38/213-433
Email: Avni.gashi@rks-gov.net

Adresa: 
Qendra e Studentëve
Rr. "Agim Ramadani"
10000 Prishtinë
Kosovë


Sektori për Sigurimin e Cilësisë 
Znj. Kaltrina Mulliqi 
Eksperte për Sigurimin e Cilësisë 

Office:  + 381 (0)38/211 - 991
Fax:      + 381 (0)38/213-433
Email: Kaltrina.mulliqi@rks-gov.net

Adresa: 
Qendra e Studentëve
Rr. "Agim Ramadani"
10000 Prishtinë
Kosovë


Sektori për Kualifikime 
Z. Milot Hasangjekaj
Ekspert për Kualifikime 

Office:  + 381 (0)38/211 - 990
Fax:      + 381 (0)38/213-433
Email: Milot.hasangjekaj@rks-gov.net

Adresa: 
Qendra e Studentëve
Rr. "Agim Ramadani"
10000 Prishtinë
Kosovë

 

Sektori i Monitorimit
Znj. Anita Rukovci

Zyrtare e lartë për Monitorim pas Akreditimit të IAAP

Office:  + 381 (0) 211-757
Fax:      + 381 (0)38/212-757
Email: Anita.rukovci@rks-gov.net

Adresa: 
Qendra e Studentëve
Rr. "Agim Ramadani"
10000 Prishtinë
Kosovë