Stafi dhe sektoret

u.d. Drejtor i AKK-së
Z. Avni Gashi

Office: + 383 (0)38/219 - 517
Fax: + 383 (0)38/213-433
Email: Avni.gashi@rks-gov.net

Adresa: 
Qendra e Studentëve
Rr. "Agim Ramadani"
10000 Prishtinë
Kosovë

 

Asistente Administrative
Znj. Donjeta Gashi

Office: + 383 (0)38/212-595
Email: donjeta.n.gashi@rks-gov.net

Adresa:
Qendra e Studentëve
Rr. "Agim Ramadani"
10000 Prishtinë
Kosovë

 

Zyrtare e lartë për Njohjen e Mësimit Paraprak
Znj. Donjeta Nimani Binçe

Office: + 383 (0)38/212-596
Fax: + 383 (0)38/213-433
Email: Donjeta.nimani@rks-gov.net

Adresa: 
Qendra e Studentëve
Rr. "Agim Ramadani"
10000 Prishtinë
Kosovë

 

Sektori për Standarde
Znj.Bleta Kadriu
Eksperte për Standarde

Office: + 383 (0)38/211 - 992
Fax: + 383 (0)38/213-433
Email: Bleta.kadriu@rks-gov.net

Adresa:
Qendra e Studentëve
Rr. "Agim Ramadani"
10000 Prishtinë
Kosovë


Sektori për Sigurimin e Cilësisë
Znj. Kaltrina Mulliqi
Eksperte për Sigurimin e Cilësisë

Office: + 383 (0)38/211 - 991
Fax: + 383 (0)38/213-433
Email: Kaltrina.mulliqi@rks-gov.net

Adresa:
Qendra e Studentëve
Rr. "Agim Ramadani"
10000 Prishtinë
Kosovë


Sektori për Kualifikime
Z. Milot Hasangjekaj
Ekspert për Kualifikime

Office: + 383 (0)38/211 - 990
Fax: + 383 (0)38/213-433
Email: Milot.hasangjekaj@rks-gov.net

Adresa:
Qendra e Studentëve
Rr. "Agim Ramadani"
10000 Prishtinë
Kosovë

 

Sektori i Monitorimit
Znj. Anita Rukovci
Zyrtare e lartë për Monitorim pas Akreditimit të IAAP

Office: + 383 (0) 211-757
Fax: + 383 (0)38/212-757
Email: Anita.rukovci@rks-gov.net

Adresa:
Qendra e Studentëve
Rr. "Agim Ramadani"
10000 Prishtinë
Kosovë

 

Sektori i Financave
Znj. Pakize Isufaj
Zyrtare e lartë për Buxhet dhe Financa

Office: + 383 (0)
Fax:
Email: Pakize.isufaj@rks-gov.net

Adresa:
Qendra e Studentëve
Rr. "Agim Ramadani"
10000 Prishtinë
Kosovë

 

Sektori i IT-së
Z. Vilzan Arifaj
Zyrtar i lartë për teknologji Informative dhe Logjistikë

Office:  + 383 (0) 213-595
Fax
Email: Vilzan.arifaj@rks-gov.net

Adresa:
Qendra e Studentëve
Rr. "Agim Ramadani"
10000 Prishtinë
Kosovë