Këshilli Drejtues i Autoritetit Kombëtar të Kualifikimeve

Nën Ligjin e Kualifikimit Kombëtar AKK do të ketë Këshillin Drejtues prej 13 antarëve të aprovuar nga Qeveria i Kosovës. Ata do të prezentojnë Ministritë,  Organizatat e Partnerëve Shoqërorë dhe univerzitetet publike dhe private.  Këshillin Drejtues do të mbikëqyrë performancen e Autoritetit Kombëtar të Kualifikimeve në zhvillimin dhe mirëmbajtjen e Kornizës Kombëtare të Kualifikimeve.Antarëtarët e Këshillin Drejtues janë si në vijim:

 1. Agjencia e Akreditimit të Kosovës -
 2. Ministria e Arsimin, Shkencës dhe Teknologjisë - Arjeta Emra
 3. Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale - Jehona Namani Rexha
 4. Ministria e  Financave - Lulzim Rafuna
 5. Ministria e Shëndetësisë - Fetije Huruglica
 6. Ministria e Tregtisë dhe Industrisë - Enver Hajrullahu
 7. Oda Ekonomike - Besim Mustafa
 8. QSE Don Bosko - Gezim Isufi
 9. Aleanca Kosovare e Biznesit - Agim Shahini
 10. Agjensioni i Përkrahjes së Punësimit në Kosovë - Bedri Xhafa
 11. Handikos - Mehreme Llumnica
 12. Universiteti Amerikan i Kosovës - Visar Jasiqi
 13. Universiteti i  Prishtinës - Blerta Perolli - Shehu